top of page

TFMX-C/TFMX-II C series - מכונות רקמה תעשייתיות

ידודיתית למשתמש,הפעלה שקטה.

מערכת השקטה יחודית למכונה,יוצר סביבת עבודה שקטה ורגועה.

זכרון.

עד 2,000,000 תפרים פנויים, ועד לשמירה של 200 דוגמאות.

מצבי זכרון.

ניתן לשמר את הפונקציות של אותה דוגמא,במעבר לדוגמא אחרת.

כך שבעתיד בחזרה לאותה דוגמא, אין צורך לתכנת אותה שוב.

הגדלה,הקטנה,סיבוב הדוגמא - Scale up / Down, Rotate.

ניתן להגדיל את הדוגמא עד 200%, ולהקטין אותה לא פחות מ50%,וכל זה בצעדי של 1%.

כמו כן ניתן לסובב את הדוגמא בצעדי של 1 מעלה.

ביצוע חוזר אוטומטי - Automatic Repeat.

הדוגמא ניתנת לחזרה של דוגמא מסויימת של עד 99 פעמים מאוזן ובמאנך(טוב לפאצ'ים).

עריכת דוגמאות - Design Editing.

שינויים,הכנסות,ומחיקות של הרקמה,תפר בתפר,פקודות וכו'.

הגדלה והקטנה של רוחב תפר (Satin Stitch).

ניתן להרחיב תפרי רוחב ואו להקטינם גם באמצע עבודה.

פקודות לניקוי תפרים -Clean up Function.

לעבודה טובה וללא קריעות חוטים מיותרות, פונקציית ניקוי תפרים קטנים 0.1-0.5 מ"מ.

תזוזה קדימה ואחורה- Frame Back / Forward.

ניתן להריץ את דוגמא קדימה/אחורה,ללא רקמה ביחידות של תפר אחד,פקודות החלפת צבע,לפי כמות התפרים הקבועים מראש.

בדיקת שטח הרקמה להתאמת המסגרת המתאימה-Trace Function.

בדיקת הרקמה להתאמה למסגרת,מהיר / איטי, למניעת הפגיעה במסגרת בזמן העבודה.

חזרה לתחילת הרקמה Origin return.

ניתן להחזיר את הדוגמא למיקום ההתחלתי שלה בצורה ידנית ואוטומטית,אפילו באמצע העבודה.

פרודוקטיביות - Productivity.

מכונת רקמה תעשייתית

הפרודוקטיביות של המכונה שופרה ע"י הקטנת הזמן של פעולות שנעשות שלא לצורך הרקמה בפועל, כמו:

הגדלת מהירות החלפת מחטים,הכפלת המהירות של תזוזת המסגרת, חיתוך חוטים יותר מהיר ואפקטיבי.

קיזוז אוטומטי / ידני -Automatic Offset / Manual Offset.

ניתן להזיז את המסגרת באמצע / סוף העבודה לשם הנחת אפליקציה או החלפת מסגרת בסוף העבודה.

חיתוך חוטים אוטומטי. Automatic Upper / Under Thread Trimming Device-ATH.

חיתוך וניקוי חוטים אוטומטי ע"י זיהוי פקודות רקמה- לרקמה יפה, נקייה ומשלמת.

תיקון עצמי ע"י נפילות מתח - Power Failure Control Measures.

תיקון עצמי של תזוזות שנגרמו ע"י נפילות מתח,וזאת כדי למנוע סטיות של רקמה בזמן העבודה.

Comments


סוגי מכונות רקמה
bottom of page