מחטים

מחטים למכונות רקמה תוצרת "אורגן" היפנית. המחטים מגיעות במספר גדלים

© Copyright

  03-6811504  : פקס

דרך בן צבי 84, תל אביב 

 כל הזכויות שמורות לפסגות שירותי רקמה בע"מ.                                                                     תקנון החברה