top of page

מכונת רקמה ראש אחד הקומפקטית והטובה מסוגה בעולם.   

 

NEO  היא המכונה הקומפקטית שיוצרה אי פעם ע"י TAJIMA עם שולחן עליון.

כמה קטנה, כמה גדולה באיכות בעבודה, כוח יצור תעשייתי ללא תקנה.

מכונה במידות קטנות וניידות לכל מקום, אפ אפשרויות של שטחי עבודה גדולים.

 

  טכנולוגיה - Technology

                                                                

  אופציות OPTION

 

 

ידודיתית למשתמש,הפעלה שקטה.

מערכת השקטה יחודית למכונה,יוצר סביבת עבודה שקטה ורגועה.

זכרון.

עד 640,000 תפרים פנויים, ועד לשמירה של 200 דוגמאות.

הגדלה,הקטנה,סיבוב הדוגמא - Scale up / Down, Rotate.

ניתן להגדיל את הדוגמא עד 200%, ולהקטין אותה לא פחות מ50%,וכל זה בצעדי של 1%.

כמו כן ניתן לסובב את הדוגמא בצעדי של 1 מעלה.

ביצוע חוזר אוטומטי - Automatic Repeat.

הדוגמא ניתנת לחזרה של דוגמא מסויימת של עד 99 פעמים מאוזן ובמאנך(טוב לפאצ'ים).

הגדלה והקטנה של רוחב תפר (Satin Stitch).

ניתן להרחיב תפרי רוחב ואו להקטינם גם באמצע עבודה.

תזוזה קדימה ואחורה- Frame Back / Forward.

ניתן להריץ את דוגמא קדימה/אחורה,ללא רקמה ביחידות של תפר אחד,פקודות החלפת צבע,לפי כמות התפרים הקבועים מראש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדיקת שטח הרקמה להתאמת המסגרת המתאימה-Trace Function.

 בדיקת הרקמה להתאמה למסגרת,מהיר / איטי, למניעת הפגיעה במסגרת בזמן העבודה.

חזרה לתחילת הרקמה Origin return.

ניתן להחזיר את הדוגמא למיקום ההתחלתי שלה בצורה ידנית ואוטומטית,אפילו באמצע העבודה.

פרודוקטיביות - Productivity.

הפרודוקטיביות של המכונה שופרה ע"י הקטנת הזמן של פעולות שנעשות שלא לצורך הרקמה בפועל, כמו:

הגדלת מהירות החלפת מחטים,הכפלת המהירות של תזוזת המסגרת, חיתוך חוטים יותר מהיר ואפקטיבי.

קיזוז אוטומטי / ידני -Automatic Offset / Manual Offset.

ניתן להזיז את המסגרת באמצע / סוף העבודה לשם הנחת אפליקציה או החלפת מסגרת בסוף העבודה.

חיתוך חוטים אוטומטי. Automatic Upper / Under Thread Trimming Device-ATH.

חיתוך וניקוי חוטים אוטומטי ע"י זיהוי פקודות רקמה- לרקמה יפה, נקייה ומשלמת.

תיקון עצמי ע"י נפילות מתח - Power Failure Control Measures.

תיקון עצמי של תזוזות שנגרמו ע"י נפילות מתח,וזאת כדי למנוע סטיות של רקמה בזמן העבודה.

 

bottom of page