מבצעים מהקובץ הגרפי "דיגיטציה" או בשפתנו "גלופת רקמה",ומשם למכונת רקמה

מקבלים קובץ גרפי מלקוח

מקבלים קובץ גרפי מלקוח

 כל הזכויות שמורות לפסגות שירותי רקמה בע"מ.                                                               תקנון החברה