מבצעים מהקובץ הגרפי "דיגיטציה" או בשפתנו "גלופת רקמה",ומשם למכונת רקמה

מקבלים קובץ גרפי מלקוח

מקבלים קובץ גרפי מלקוח

© Copyright

  03-6811504  : פקס

דרך בן צבי 84, תל אביב 

 כל הזכויות שמורות לפסגות שירותי רקמה בע"מ.                                                                     תקנון החברה