מבצעים מהקובץ הגרפי "דיגיטציה" או בשפתנו "גלופת רקמה",ומשם למכונת רקמה

מקבלים קובץ גרפי מלקוח

מקבלים קובץ גרפי מלקוח

  תקנון החברה                 כל הזכויות שמורות לחברת פסגות שירותי רקמה בע"מ.               צור קשר